ارسال پیام برای وکیوم درایر

وکیوم درایر

بازدید:۵۵۶ | ا

این دستگاه برای خشک کردن مواد حساس به گرما که در دمای بالا تجزیه و یا ترکیب و یا تغییر شکل پیدا می کنند مناسب میباشد. دستگاه بطور گسترده در صنعت دارویی , شمیایی و مواد غذایی و صنعت الکترونیک کاربرد دارد.
این دستگاه برای خشک کردن و گرم کردن مواد در خلاء کاربرد دارد. بعلت استفاده از واکیوم سرعت تبخیر و خشک کردن بیشتر می باشد.در صورت استفاده از کندانسور در مسیر مکش پمپ واکیوم امکان بازیافت حلال وجود دارد.
• در شرایط تحت وکیوم, نقطه جوش مواد خام کاهش خواهد یافت که توام با فشار کم باعث افزایش سطح تبادل حرارتی و کاهش انرژی لازم جهت تبخیر خواهد شد.
• منبع گرمایی میتواند بخار کم فشار و یا بخار تحت فشار باشد.
• دارای حداقل اتلاف حرارتی.
• با توجه به اینکه خشک کردن تحت خلا و بدون تماس با جریان هموای خارجی صورت میگیرد بهترین شرایط جهت استانداردهای GMP ایجاد شده است .
www.karasanat.com

1 / 1
وکیوم درایر