اكستودر لاستيك

بازدید:٢ | ا

توانایی خرید: نقدی-اعتباری
ظرفیت مورد نظر: ٢٠٠
مشخصات و توضیحات بیشتر: خط اكستودر لاستيك براي توليد شيلنگ لاستيكي
کد دستگاه: 2151