ارسال پیام برای قیمت ارز امروز شنبه 14 مهر 97

قیمت ارز امروز شنبه 14 مهر 97

بازدید:٨۴ | ا

قیمت ارز امروز شنبه 14 مهر 97

۱۵,۳۴۳ تومان یورو
۱۷,۳۰۴ تومان پوند
۳,۶۲۴ تومان درهم امارات


منبع : سایت تسنیم نیوز ( ساعت 11:30)