نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه سنندج 97 یازدهمین دوره

بازدید:١۴٧ | ا

نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه سنندج 97 یازدهمین دوره
تاریخ برگزاری : 21 الی 25 آبان ماه
برگزار کننده : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی کردستان

نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه سنندج 97 یازدهمین دوره