مهاجرت به کانادا از روش express entry

بازدید:٨۶ | ا

این روش، مهاجرت نیروهای متخصص به کانادا می باشد. این روش از سال 2015 جایگزین روش قبلی شده است. (روش قبلی federal skilled workers)
سیستم، این روش را به صورت رتبه بندی شاخص های متعدد و بهترین بهترین ها را برای مهاجرت به کانادا و اقامت دائم انتخاب می کند.
متقاضیان برای استفاده و اطلاع داشتن از اینکه آیا واجد شرایط مهاجرت از روش express entry هستند می توانند فرم ارزیابی رایگانی که در سایت موسسه مهاجرتی نیکان قرار دارد را تکمیل کنند.

مهاجرت به کانادا از روش express entry
http://irancanada.news