ارسال پیام برای نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی اهواز 97

نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی اهواز 97

بازدید:۶٩ | ا

نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی اهواز 97
تاریخ : 1 تا 4 آذر ماه
مسئول برگزاری: آقای احمدی زاده
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی خوزستان

1 / 1
نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی اهواز 97