ارسال پیام برای لیفتراک دستی مدل 1 CTY-D

لیفتراک دستی مدل 1 CTY-D

بازدید:٩٣٧ | ا

لیفتراک دستی مدل 1 CTY-D ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) 1000 حداکثر ارتفاع بالابری (میلی متر) 1600 حداقل ارتفاع شاخک (میلی متر) 85 طول شاخک (میلی متر) 1100 عرض قابل تنظیم شاخکها (میلی متر) 200-850 سرعت بالابری (میلی متر /Stroke) 20 سرعت پایین آمدن (میلی متر /Stroke) قابل کنترل میباشد عرض بیرونی دو شاخک (میلی متر) 790 حداقل حجم مجاز مخزن روغن 3 (لیتر) اندازه چرخ جلو (میلی متر) 80 * 70 اندازه چرخ عقب (میلی متر) 180 * 50 اندازه کلی (میلی متر) 2050 * 780 * 1680 وزن دستگاه (کیلوگرم) 160

1 / 1
لیفتراک دستی مدل 1 CTY-D