ارسال پیام برای لیفتراک دستی مدل 2 CTY-D

لیفتراک دستی مدل 2 CTY-D

بازدید:٩۴٩ | ا

لیفتراک دستی مدل 2 CTY-D ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) 2000 حداکثر ارتفاع بالابری (میلی متر) 1600 حداقل ارتفاع شاخک (میلی متر) 85 طول شاخک (میلی متر) 1100 عرض قابل تنظیم شاخکها (میلی متر) 240-780 سرعت بالابری (میلی متر /Stroke) 14 سرعت پایین آمدن (میلی متر /Stroke) قابل کنترل میباشد عرض بیرونی دو شاخک (میلی متر) 830 حداقل حجم مجاز مخزن روغن 2 (لیتر) اندازه چرخ جلو (میلی متر) 80 *93 اندازه چرخ عقب (میلی متر) 180 * 50 اندازه کلی (میلی متر) 2050 * 830 * 1500 وزن دستگاه (کیلوگرم) 260

1 / 1
لیفتراک دستی مدل 2 CTY-D