سیل وکیوم

بازدید:٢ | ا

توانایی خرید: نقدی
ظرفیت مورد نظر: متوسط
مشخصات و توضیحات بیشتر: نیازمند به یکدستگاه سیل وکیوم نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک جهت بسته بندی ساندویچ سرد
کد دستگاه: 2180