نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور و کریستال و تجهیزات ماشین آلات و صنایع

بازدید:۶٠ | ا

نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور و کریستال و تجهیزات ماشین آلات و صنایع وابسته تهران 97 اولین دوره
تاریخ برگزاری : 2 الی 5 دی ماه
زمان بازدید:9 الی 17
برگزار کننده : شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور و کریستال و تجهیزات ماشین آلات و صنایع