نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، سم، کود، نهال و نهاده ها زنجان 97 دهمین دوره

بازدید:٧٢ | ا

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، سم، کود، نهال و نهاده ها زنجان 97 دهمین دوره
تاریخ برگزاری : 11 الی 14 دی ماه
زمان بازدید:15 الی 21
برگزار کننده : شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی زنجان

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، سم، کود، نهال و نهاده ها زنجان 97 دهمین دوره