نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز 97

بازدید:٧٨ | ا

نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز 97
تاریخ برگزاری : 10 الی 13 بهمن
زمان بازدید:16 الی 21
برگزار کننده : خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس

نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز 97