ارسال پیام برای نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز 97

نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز 97

بازدید:٧٩ | ا

نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز 97
تاریخ برگزاری : 10 الی 13 بهمن
زمان بازدید:16 الی 21
برگزار کننده : خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس

1 / 1
نمایشگاه رنگ و رزین و صنایع وابسته شیراز 97