ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز 97

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز 97

بازدید:٩٧ | ا

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز 97
تاریخ برگزاری : 10 الی 13 بهمن
زمان بازدید:16 الی 21
برگزار کننده : خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس

1 / 1
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، معدنی و عمرانی شیراز 97