ارسال پیام برای فروش زئولیت در خوراک دام و طیور

فروش زئولیت در خوراک دام و طیور

بازدید:٢٨ | ا

یکی از اصلی ترین و مهم ترین اثرات اضافه کردن زئولیت به جیره غذایی حیوانات اهلی به ارتباط بین زئولیت و آمونیوم موجود در دستگاه گوارش دام برمی گردد. در نتیجه بررسی منابع گذشته این چنین به نظر می رسد که توانایی تامین نیتروژن غیر پروتئینی (Non-Protein Nitrogen) به صورت آمونیوم و تثبیت یون های هیدروژن در شکمبه دام از نتایج اصلی و کلیدی ناشی از حضور زئولیت در دستگاه گوارش دام به حساب می آیند که موجب بهبود کارایی استفاده از جیره در نشخوارکنندگان می شود. به علت ظرفیت تبادل کاتیونی و جذب گزینشی، زئولیت می تواند یون هایی مانند آمونیوم را در محیط محلول جذب و زمانی که تعادل غلظت بین کاتیون ها در محلول کاهش می یابد، مانند زمان هضم در نشخوار کنندگان، زئولیت از طریق تبادل کاتیونی و برای ایجاد توازن، یون های جذب شده را آزاد خواهد کرد.
نکته مهم این است که زئولیت ها، زمانی که میکروب های درون شکمبه دام به نیتروژن نیاز دارند، چگونه می توانند نیتروژن غیر پروتئینی مانند آمونیوم را برای فعالیت میکروارگانیسم های دستگاه گوارش دام تامین کنند. به دلیل میل ترکیبی زئولیت ها به آمونیوم، استفاده از زئولیت در جیره غذایی نشخوارکنندگان، باعث جذب ترکیباتی نیتروژنی در دستگاه هاضمه حیوان شده و سپس رهاسازی تدریجی آنها باعث استفاده بهینه از نیتروژن جیره غذایی می شود. این عمل موجب کنترل سطح آمونیوم در معده حیوان شده و از این یون به عنوان منبع نیتروژنی غیرپروتئینی استفاده می شود. باکتری های موجود در دستگاه هاضمه نشخوار کنندگان قادرند با استفاده از ترکیباتی نیتروژنی نظیر آمونیوم، آمینواسیدها را سنتز نمایند که سرانجام به تولید پروتئین منجر می گردد. بنابراین فراهم شدن دراز مدت ترکیبات نیتروژنی در دستگاه هاضمه حیوان برای رشد و نمو بهینه دام و استفاده موثر از جیره غذایی بسیار حائز اهمیت است.
با افزودن زئولیت به جیره غذایی، این کانی طبیعی از طریق تبادل یون، آمونیوم تولید شده در دستگاه گوارش دام را جذب کرده و به مرور زمان با ورود یون های پتاسیم و سدیم موجود در بزاق دهان حیوان، یون های آمونیوم از داخل زئولیت خارج شده و در دسترس میکروارگانیسم های دستگاه گوارش قرار می گیرد تا در سنتز پروتئین به کار گرفته شود.
شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا تولید کننده زئولیت کلینوپتیلولیت در انواع دانه بندی ها با قیمتی مناسب می باشد .
جهت مشاوره، خرید و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.
http://immd.ir/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1/
02332224502
09331118625
02128421230
کلمات کلیدی: زئولیت، تولید کننده زئولیت، دانه بندی زئولیت، زئولیت درجه یک، خوراک دام وطیور، زئولیت خوراک دام، صادرات زئولیت، افزایش چربی شیر، حذف آمونیاک، بوگیری مدفوع، قیمت زئولیت، فروش زئولیت، زئولیت کلینوپتیلولیت، جیره نویس خوراک دام

1 / 1
فروش زئولیت در خوراک دام و طیور
http://immd.ir/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D