ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی قطعات صنعتی

دستگاه بسته بندی قطعات صنعتی

بازدید:١۴ | ا

ماشین سازی مسائلی سازنده انواع دستگاه های بسته بندی افقی از قبیل دستگاه بسته بندی قطعات صنعتی می باشد این دستگاه قابلیت بسته بندی انواع قطعات تا عرض 40 سانتی متر را دارد.و بسته بندی محصولات را با کمترین ضایعات از محصول و سلفون انجام می دهد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی قطعات صنعتی
https://www.masaelimachine.com/fa/