ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی ست رستورانی

دستگاه بسته بندی ست رستورانی

بازدید:٢۵٣ | ا

دستگاه بسته بندی ست رستورانی ماشین سازی مسائلی در کترینگ ها و رستوران ها و هواپیمایی مورد استفاده قرار می گیرد و از ویژگی ها و مزایای بسیار زیادی از قبیل برنامه PLC و صفحه نمایش لمسی ، وجود حافظه جهت ذخیره سازی پارامترهای چند محصول جهت بسته بندی ، بدون ایجاد ضایعات از محصول و سلفون و... می باشد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی ست رستورانی
https://www.masaelimachine.com/fa/