ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی سفره یکبار مصرف (ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی سفره یکبار مصرف (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:٢٨۶ | ا

ماشین سازی مسائلی سازنده دستگاه های بسته بندی پیلوپک (دو سر پرس) از قبیل دستگاه بسته بندی سفره یکبار مصرف می باشد و بیش از 30 سال سابقه در این زمینه دارد. این دستگاه بسته بندی دارای حافظه جهت ذخیره سازی کلیه پارامترهای چند محصول بسته بندی می باشد و بسته بندی را با کمترین ضایعات از محصول و سلفون انجام می دهد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی سفره یکبار مصرف (ماشین سازی مسائلی)
www.masaelipack.com