ارسال پیام برای فروش زئولیت در بستر پرورش ماهی

فروش زئولیت در بستر پرورش ماهی

بازدید:۴۴ | ا

زئولیت شرکت توسعه معادن ومواد معدنی آسیا موثرترین رزین های طبیعی برای تبادل یونی در بسترهای پرورش ماهی است.
 جذب آمونیاک توسط زئولیت شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا به درجه حرارت آب بستگی ندارد.
 ارزانی و سهولت استفاده از زئولیت می تواند راه حل بهتری در حمل ونقل ماهیان زنده باشد.
 زئولیت بر خلاف کربن فعال نیازی به فراهم کردن شرایط مناسب کشت باکتریایی قبل از استفاده در پرورش ماهی ندارد.
شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا تولید کننده زئولیت درجه یک مورد نیاز در پرورش ماهی می باشد.
جهت خرید، مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.
http://immd.ir/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C/
02128421230
02332224502
09331118625

کلمات کلیدی: زئولیت، فروش زئولیت، تولیدکننده زئولیت، زئولیت پرورش ماهی، زئولیت بچه ماهی، زئولیت کلینوپتیولیت، صادرات زئولیت، پرورش ماهی، دانه بندی زئولیت، zeolite.

1 / 1
فروش زئولیت در بستر پرورش ماهی
http://immd.ir/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D