ارسال پیام برای نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد 97 اولین دوره

نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد 97 اولین دوره

بازدید:١١٢ | ا

نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد 97 اولین دوره
تاریخ برگزاری : 9 الی 12 بهمن ماه
برگزار کننده : شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین

1 / 1
نمایشگاه پوشاک، نساجی، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد 97 اولین دوره


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار