ارسال پیام برای نمایشگاه فرش ماشینی، تابلوفرش و دکوراسیون داخلی قم 97

نمایشگاه فرش ماشینی، تابلوفرش و دکوراسیون داخلی قم 97

بازدید:١۵٩ | ا

نمایشگاه فرش ماشینی، تابلوفرش و دکوراسیون داخلی قم 97
تاریخ برگزاری : 9 الی 12 بهمن
زمان بازدید:16 الی 23
برگزار کننده : شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی قم

1 / 1
نمایشگاه فرش ماشینی، تابلوفرش و دکوراسیون داخلی قم 97