ارسال پیام برای فروش پرلیت منبسط شده در ساختمان سازی

فروش پرلیت منبسط شده در ساختمان سازی

بازدید:٣۶ | ا

پرلیت منبسط شده درتهیه بتن سبک وزن , پرکنندگی, عایق حرارتی وصوتی، پلاستروبه عنوان عایق نامتراکم دربین دیوارهای بنایی وآجری، کاربرد دارد.
پرلیت منبسط شده را میتوان با نسبتهای مختلف باسیمان مخلوط کرده وازآن قطعات سبک وزن تهیه کرد .
ملات پرلیت منبسط شده ازملات سیمان سبکتربوده وهدایت گرمایی آنکموجذب صدای آن بیشتراست .
پرلیت منبسط شده به دلیل وزن کمی که دارد میتوان ازآن به عنوان عایق های صوتی وحرارتی استفاده کرد.
شرکت توسعه معادن وموادمعدنی آسیا تولیدکننده پرلیت منبسط شده جهت مصارف ساختمانی می باشد.
جهت خرید،مشاوره وکسب اطلاعات بیشترباکارشناسان ماازطریق راههای ارتباطی زیردرارتباط باشید.
www.immd.ir
02128421230
02332224502
09331118625
کلمات کلیدی: پرلیت، تولیدکننده پرلیت، پرلیت منبسط شده، فروش پرلیت، قیمت پرلیت، خاک پرلیت، دانه بندی پرلیت، پرلیت کشاورزی، perlite.

1 / 1
فروش پرلیت منبسط شده در ساختمان سازی
http://immd.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%84%D