ارسال پیام برای قرص دی پی دی , قرص DPD

قرص دی پی دی , قرص DPD

بازدید:٣۶٢ | ا

قرص دی پی دی پالین تست انگلستان , قرص دی پی دی وان لاویباند آلمان , قرص دی پی دی 3پالین تست , قرص دی پی دی تری لاویباند , قرص دی پی دی دستگاهی , کیت کلرسنج
شرکت آداک ویرا پژوه ADAK VIRA PAJOH بعنوان یکی از واردکنندگان اصلی در زمینه قرصهای اندازه گیری تست کلر یا بعبارت دیگر قرص DPD دی پی دی در ایران می باشد
این شرکت قرص دی پی دی DPD را از کمپانیهای معتبری چون PALINTEST انگلستان , LOVIBOND آلمان , LAMOTTE وارد می نماید
قرصهای دی پی دی دارای انواع مختلفی مانند :DPD1 , DPD3 , DPD4 می باشند
از قرص DPD1برای اندازه گیری مقدار کلر آزاد در آب استخرها و یا در آب آشامیدنی استفاده می شود
از قرص DPD3دی پی دی تری برای اندازه گیری مقدار کلر توتال آب آشامیدنی و آب استخراستفاده می شود
قرص دی پی دی فور DPD4 برای اندازه گیری مقدار ازن در آب می باشد البته از قرص DPD4برای کالیبره کردن دستگاههای ازن متر نیز استفاده می شود
قرص دی پی دی , قرصDPDبعلت کاربری بسیار آسان و ساده و دقت بالامورد توجه بسیاری از کارشناسان این صنعت می باشد
قرصهای دی پی دی , قرصDPDدر ورقهای ده عددی10تایی با پوشش آلومینیومی می باشند پوشش آلومینیومی به این قرصهای DPDکمک می کند تا در برابر عوامل محیطی دوام و ماندگاری بالاتری را داشته باشند
قرص DPD دی پی دی حتما باید در کنار کیت کلرسنج استفاده شود کیت کلرسنج نیز از کمپانیهای زیر موجود می باشد:
کیت کلر سنج استخری از کمپانی LAMOTTE و کیت کلرسنج پالین تست PALINTEST و کیت کلرسنج لاویباندبه همراه کیت کلرسنج لاموتLAMOTTE تعداد60عدد قرص رایگان برای شروع آزمایش و به همراه کیت کلرسنج پالین تست PALINTEST تعداد40 عدد قرص که نیمی از آنها قرص دی پی دیDPD و نیم دیگر قرص فنول رد Ph می باشد
قیمت قرص دی پی دی پالین تست
قیمت قرص دی پی دی لاویباند
دقت کیت کلر سنج استخری بصورت رنج 0.5 و کیت کلر سنج آب آشامیدنی 0.1 می باشد
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان این شرکت در تماس باشید
دی پی دی وان پالین تست ,
قیمت قرص دی پی دی وان پالین تست
قرص دی پی دی تری پالین تست در بسته های 250 تایی PALINTEST
قیمت قرص دی پی دی پالین تست
قیمت قرص دی پی دی 3 پالین تست
فروش قرص دی پی دی وان لاویباند آلمان در بسته های 500 عددی
قرص دی پی دی پالین تست مخصوص دستگاه کلرسنج پالین تست
قرص دی پی دی لاموت در بسته های 1000 عددی
قرص دی پی دی لاموت آمریکا برای دستگاه کلرسنج LAMOTTE
قرص دی پی دی لاوی باندLOVIBOND آلمان
قرص دی پی دی وان لاویباند
قرص دی پی دی 3 لاویباند
قرص دی پی دی 4 لاویباند
قرص دی پی دی وان و قرص دی پی دی 3 دستگاهی لاویباند
قرص دی پی دی lamotte
قرص دی پی دی palintest
قرص دی پی دی lovibond DPD
قرص دی پی دی وان پالین تست مخصوص کیت کلرپالین تست
قرص دی پی دی تری برای کیت کلرسنج PALINTEST
قرص DPD3 مخصوص اندازه گیری کلر توتال در کیت کلرسنج پالین تست
قرص DPD4 مخصوص اندازه گیری ازن در دستگاه ازن متر پالین تست
قرصDPD در بسته های 250عددی و 500 عددی و 1000 تایی
قرصDPD1 موجود در کیت کلرسنج لاویباند و پالین تست 20عدد می باشد
قرصDPD3 قرصDPD4 قیمت قرصDPD
قیمت قرص DPD1
قیمت قرصDPD3
قیمت قرص DPD4
فروش قرصDPD
فروش قرصDPD1
فروش قرصDPD3
فروش قرصDPD4
قیمت قرصDPD PALINTEST
قیمت قرصDPD LOVIBOND
قیمت قرصDPD LAMOTTE
کیت کلرسنج
قیمت کیت کلر سنج
فروش کیت کلرسنج
کیت کلر سنج LAMOTTE
کیت کلر سنج PALINTEST
کیت کلرسنج استخری
کیت کلر سنج آب آشامیدنی
کیت کلرسنج پالین تست انگلستان
کیت کلرسنج لاویباند آلمان
فروش قرص دی پی دی وان پالین تست انگلستان

1 / 1
قرص دی پی دی ,  قرص DPD