ارسال پیام برای کابل زمینی زره دار (3x70+35) فشار قوی

کابل زمینی زره دار (3x70+35) فشار قوی

بازدید:۴١٣ | ا

کابل زمینی زره دار (3x70+35) فشار قوی: کابل زره دار معمولا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می‌گردد و بخاطر حفاظ فولادی روی کابل باعث می‎شود کابل در مقابل کشش یا ضربه ایمن بوده و از پارگی و در نتیجه جرقه زدن محافظت می‌نماید. کابل‌های آرموردار را به وسیله گلندهای مخصوص که به اصطلاح گلند آرمودار نامیده می‌شوند به تجهیزات متصل می‌نمایند و گلندها با کد ۴۵۳ شناخته می‌شوند.

1 / 1
کابل زمینی زره دار (3x70+35) فشار قوی