ارسال پیام برای محیط کشت rpmi 1640

محیط کشت rpmi 1640

بازدید:١٠٠ | ا

محیط کشت rpmi 1640 همراه با l-glutamin محصول کمپانی gibco از این محیط کشت برای انواع سلول های خونی از جمله لوکوسیت ها و لنفوسیت ها و بسیاری از سلول هایی که به صورت سوسپانسیون رشد می کنند استفاده می گردد.

1 / 1
محیط کشت  rpmi  1640
WWW.NOAVARAN.TECHNOLOGY