ارسال پیام برای Phمتر دیجیتال اتوکالیبره استاندارد-بهینه

Phمتر دیجیتال اتوکالیبره استاندارد-بهینه

بازدید:۶٣ | ا

لقمان پژوهش بهینه
(09120716023)
-تولید پی اچ متر رومیزی دیجیتال
دقت یکصدم با الکترود اپوکسی وبافر٤و٧
-دستگاه اتوکالیبره وبصورت تمام لمسی
ودارای ٥سال گارانتی و١٠سال خدمات.
-شیکر ارلن بلن
-فوتومتر کامل آب شناسی پالین تست
-کدورت سنج پرتابل دیجیتال
-شیکر لوله مدل ورتکس
-آسیاب آزمایشگاه برنج وگندم
-رطوبت سنج آرد گندم
-استریومیکروسکپ40X
-تولید وعرضه انکوباتور یخچالدار،
-انکوباتور٣٧و٤٤درجهpid هوشمند
-وهود شیمی ضد اسید ولامینار فلو
-نمایندگی اتوکلاو٢٥لیتری استاندارد
-بنماری ترموستاتیک-
ترازوی یکهزارم
-سانتریفوژ شیر و لبنیات
-سانتریفوژ یونیورسال
-کوره الکتریکی هوشمند-لامپuv
-تجهیزات آزمایشگاه کارخانجات
تولید وبسته بندی غذایی در سراسر ایران
٠٩١٢٦١١٤٧٨٦

1 / 1
Phمتر دیجیتال اتوکالیبره استاندارد-بهینه