ارسال پیام برای تجهیز آزمایشگاه کنسرو رب گوجه فرنگی

تجهیز آزمایشگاه کنسرو رب گوجه فرنگی

بازدید:۶۴ | ا

شرکت لقمان پژوهش
(88954237-۰۹۱۲۶۱۱۴۷۸۶)
-تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه رب گوجه فرنگی
-میکروسکپ دوچشمی1600X
-شیکر لوله ورتکس
-کلنی کانتر دیجیتال
-رفراکتومتر رب
-پی اچ متر دیجیتال
-بنماری ترموستاتیک
-اتوکلاو استاندارد٢٥لیتری
-انکوباتور چیلردار هوشمند
-آونpid-هوشمند
-ترازوی۳صفر
-میکروسکپ حرفه ای۱۶۰۰x
-انکوباتور۴۰و۳۷درجه هوشمند
-کوره الکتریکی ۱۲۰۰درجه هوشمند
-کلنی کانتر دیجیتال
-ترمواسیدورانس-ygc-pda-apt-
-اتانول-نیترات نقره-کرومات پتاس-
فنل فتالیین-نشاسته-سود یکدهم نرمال
-:میکرومتر ۱۳-۰درب قوطی
-تجهیز کامل آزمایشگاههای کمپوت وکنسرو
گوشتی وبسته بندی مربا ومارمالات وترشیجات
وشوریجات در سراسر ایران.
88956135
88954957

1 / 1
تجهیز آزمایشگاه کنسرو رب گوجه فرنگی