ارسال پیام برای کوره الکتریکی هوشمند

کوره الکتریکی هوشمند

بازدید:٨۴ | ا

لقمان پژوهش بهینه
(۸۸۹۵۶۱۳۵-۰۹۱۲۰۷۱۶۰۲۳)
-نمایندگی فروش کوره الکتریکی ترمولاب
-کوره الکتریکی تمام دیجیتال هوشمند
۲/۵لیتری دمای حداکثر۱۲۰۰درجه مجهز به
تایمر وبرنامه دمایی-المنت سویدی
-تولید انکوباتور ۵۵لیتری دیجیتالpid
-تولید آونpid/بنماری تمام استیل/شیکر
لوله ورتکس/شیکر آرد مدل اربیتالی/شیکر
ارلن بالن/پی اچ متر اتوکالیبره/انکوباتور ۵۵
لیتری یخچال دار/آسیاب آزمایشگاهی/لوپ
دوچشمی/ترازوی یکهزارم/هود لامینار/هود
آزمایشگاهی حرفه ای/دسیکاتور/آب مقطر گیری۶فیلترpuretrch/سانتریفوژ شیر مدل ژربر/سانتریفوژ۸شاخه یونیورسال/اسپکتروفوتومتر/میکروسکپ/جاربیهوازی/
سری کامل فیلتراسیون میکروبی/پمپ‌خلا/
لام هاوارد/دین استارک/رایشل مایسل/ماکروکجلدال/سوکسله/پیکنومتر/میکرومتر/کولیس/لامپuv وقاب استیل/و...
-تجهیز آزمایشگاه غذایی زیر نظر کارشناس ارشد آزمایشگاه بیولوژی
۸۸۹۵۷۱۹۸
۸۸۹۵۴۲۳۷
۰۹۱۲۱۳۱۱۵۵۱
۰۹۱۲۶۱۱۴۷۸۶

1 / 1
کوره الکتریکی هوشمند