ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی میشکا (ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی میشکا (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:١۵ | ا

دستگاه بسته بندی میشکا دارای 4 فک می باشد و سرعت بسته بندی این دستگاه 250 بسته در دقیقه است. از دیگر مشخصات این دستگاه بسته بندی داشتن نیروی محرکه 2 عدد الکتروموتور و 2 عدد گیربکس ایتالیایی می باشد و سایر قطعات و موتورآلات این دستگاه نیز دارای کیفیتی بسیار بالا می باشند.

1 / 1
دستگاه بسته بندی میشکا (ماشین سازی مسائلی)
http://masaelipack.com/product/دس