ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی های بای (ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی های بای (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:٢۴ | ا

قابلیت نصب شدن سیستم هایی نظیر خشاب ، دایکات ، سیستم بغل گیر ، فیدر و جک جهت ویفر بر روی این دستگاه بسته بندی امکان پذیر می باشد که باعث منتخب شدن این دستگاه به عنوان یکی از پرفروش ترین دستگاه های بسته بندی ماشین سازی مسائلی شده است.سیستم خشاب : خشاب می تواند به دو صورت پنوماتیک و مکانیک ساخته می شود.

1 / 1
دستگاه بسته بندی های بای (ماشین سازی مسائلی)
www.masaelipack.com