ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی شوکورول (ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی شوکورول (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:١۴ | ا

دستگاه بسته بندی شوکورول در مدل های چشمی(دارای PLC ) ، مکانیکی با چشم فتوسل ، و یا مکانیکی ساده طبق نیاز و سفارش مشتری توسط ماشین سازی مسائلی طراحی و تولید می گردد. این دستگاه بسته بندی قابلیت اتصال به کلیه خطوط تولید ایرانی و خارجی را دارد و جهت سهولت و تسریع در بسته بندی فیدرهای 90 درجه یا خطی نیز قابل ساخت و نصب بر روی این ماشین بسته بندی می باشد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی شوکورول (ماشین سازی مسائلی)
www.masaelipack.com