ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی قطره چکان( ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی قطره چکان( ماشین سازی مسائلی)

بازدید:٢١٠ | ا

دستگاه بسته بندی قطره چکان اپراتوری آسانی دارد و هر فردی حتی اشخاص مبتدی هم توانایی کار با این ماشین بسته بندی را دارند. این دستگاه بسته بندی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سانتی متر را دارد و تغییر سایز سلفون به اندازه دلخواه جهت هر نوع بسته بندی از 10 تا 30 سانتی متر ، بدون هرگونه تغییر مکانیکی امکان پذیر می باشد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی قطره چکان( ماشین سازی مسائلی)
www.masaelipack.com