ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی تنباکو میوه ای (ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی تنباکو میوه ای (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:٢١٠ | ا

دستگاه بسته بندی تنباکو جهت بسته بندی انواع توتون ، تنباکو ، تنباکو میوه ای و… قابل استفاده می شود.دستگاه بسته بندی توتون و تنباکو در 2 مدل ساخته می شود: 1- بسته بندی تنباکو 50 گرمی و 2- بسته بندی تنباکو 250 گرمی .

1 / 1
دستگاه بسته بندی تنباکو میوه ای (ماشین سازی مسائلی)
www.masaelipack.com