ارسال پیام برای تجهیزات آزمایشگاهی ( فروش - تعمیر - نصب- کالیبراسیون ) انواع رطوبت سنج

تجهیزات آزمایشگاهی ( فروش - تعمیر - نصب- کالیبراسیون ) انواع رطوبت سنج

بازدید:۴٣ | ا

تعمیر و کالیبراسیون انواع رطوبت سنج
رطوبت سنج دستگاهی است که جهت اندازه جهت اندازه گیری میزان رطوبت غلات مانند گندم ، برنج و... در بعضی از این دستگاه ها قابلیت اندازه گیری هکتولیتر را نیز دارا است .
این مرکز آماده انجام خدمات تعمیرات و نصب و آموزش انواع رطوبت سنج به شرح زیر می باشد :


DICKY-john
GAC 2500
GAC 2500
MINI GAC 2500

KETT
PM450
PM600
PM650
PQ520
PM410
PC820
PB3000
F501
HX120
J308
J5
M401
G-WON
GMK303
GMK503
315AC
Agratronix
Ag-mac pluse
MT PRO+
GMT GRIND MT16
HTPRO
Farm Comp
Wile 55
Wile65
Wile 78
Wile200
UNIMETER

1 / 1
تجهیزات آزمایشگاهی ( فروش - تعمیر - نصب- کالیبراسیون  ) انواع رطوبت سنج