ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی، مواد شوینده پاک کننده و سلولزی تهران 98 بی

نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی، مواد شوینده پاک کننده و سلولزی تهران 98 بی

بازدید:٢٠ | ا

نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی، مواد شوینده پاک کننده و سلولزی تهران 98 بیست و ششمین دوره
تاریخ برگزاری : 2 الی 5 اردیبهشت 98
زمان بازدید: 10 الی 18
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
برگزار کننده :سامع پاد نوین
تلفن:021-26409902

1 / 1
نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی، مواد شوینده پاک کننده و سلولزی تهران 98 بی