ارسال پیام برای فروش آگارز ( فروش مواد تخصصی)

فروش آگارز ( فروش مواد تخصصی)

بازدید:۴۵ | ا

آگارزچیست :
آگارز ، یک ماده پلیمری پلی ساکارید است که عموماً از برخی جلبک دریایی قرمز استخراج می‌شود. Agarose یک پلیمر خطی است که از واحد تکرار آگاروبیوز تشکیل شده‌است که یک دی ساکارید از D-گالاکتوز و ۳،6-anhydro-L-galactopyranose است. آگارز یکی از دو مؤلفه اصلی آگار است و با حذف آگارپوکتین از آگار از تخمیر آگار خارج می‌شود.


آگارز Low Melting Point
آگارز Low EEO
آگارز High Resolution PCR-Grade

1 / 1
فروش آگارز ( فروش مواد تخصصی)
http://labrepair.blogfa.com