ارسال پیام برای خازن کندیل

خازن کندیل

بازدید:۴۶٠ | ا

واردات و توزیع خازن های DC مارک KENDEIL ایتالیا
خازن های DC در ظرفیت ها و ولتاژ های گوناگون
خازن های کف پیچ دار مخصوص استفاده در UPS

1 / 1
خازن کندیل