ارسال پیام برای فروش ویژه دیاگ G-scan

فروش ویژه دیاگ G-scan

بازدید:١۵۵ | ا

پردیس صنعت نماینده شرکت نیلی کار در استان اصفهان
فروش ویژه اقساطی تا 10 ماه بودن بهره را آغاز نموده است
جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان بخش فروش تماس حاصل نمایید
اصفهان - پل فلزی - خیابان دکتر بهشتی- زیر زمین پاساژ ملت- پردیس صنعت
تلفن های تماس :03132349191-2
تلفن همراه:09134015422

1 / 1
فروش ویژه دیاگ G-scan
@pardissanattajhizkian