ارسال پیام برای نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و تجهیزات کمک آموزشی قزوین 98 یا

نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و تجهیزات کمک آموزشی قزوین 98 یا

بازدید:٢۵ | ا

نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و تجهیزات کمک آموزشی قزوین 98 یازدهمین دوره
تاریخ برگزاری : 27 الی 31 خرداد 98
زمان بازدید : 16 الی 22
برگزار کننده : شرکت توسعه جویان جوان قزوین
شماره تماس : 33357089-028
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی قزوین

1 / 1
نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و تجهیزات کمک آموزشی قزوین 98 یا