ارسال پیام برای نمایشگاه آموزش و صنعت آموزش اصفهان 98 هفتمین دوره

نمایشگاه آموزش و صنعت آموزش اصفهان 98 هفتمین دوره

بازدید:٣٩ | ا

نمایشگاه آموزش و صنعت آموزش اصفهان 98 هفتمین دوره
تاریخ برگزاری : 18 الی 21 تیر ماه 98
زمان بازدید : 16 الی 22
برگزار کننده : شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان
شماره تماس : 09130786870
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی اصفهان

1 / 1
نمایشگاه آموزش و صنعت آموزش اصفهان 98 هفتمین دوره