ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه تبریز 98 بیست و دومین

نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه تبریز 98 بیست و دومین

بازدید:٢۵ | ا

نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه تبریز 98 بیست و دومین دوره
تاریخ برگزاری : 21 الی 24 خرداد ماه 98
برگزار کننده : 36373851--041 / 66521199-021
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تبریز

1 / 1
نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه تبریز 98 بیست و دومین