ارسال پیام برای انواع هات پلیت

انواع هات پلیت

بازدید:٣٣٢ | ا

شرکت رایمند طب طراح و تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی پزشکی
ساخت انواع هات پلیت
هات پلیت با همزن مغناطیسی دیجیتال (دما دیجیتال با سنسورداخل محلول) هات پلیت با همزن مغناطیسی آنالوگ
هات پلیت صفحه گرد آلومینیوم ( اندازه صفحه گرد 18 سانتی متر)
هات پلیت صفحه مربع آلومینیوم ( اندازه صفحه 25×25سانتی متر )
هات پلیت صفحه مستطیل آلومینیوم ( اندازه صفحه 40×30سانتی متر )
هات پلیت صفحه گرد چدن ( اندازه صفحه گرد 18 سانتی متر ) هات پلیت صفحه مربع چدن ( اندازه صفحه 25×25 سانتی متر )
هات پلیت صفحه مستطیل چدن ( اندازه صفحه 40×30 سانتی متر )
همزن مغناطیسی تمام استیل

1 / 1
انواع هات پلیت