ارسال پیام برای تکنیک آیزنهاور در مدیریت زمان

تکنیک آیزنهاور در مدیریت زمان

بازدید:١١ | ا

تکنیک آیزنهاور در مدیریت زمان
eisenhower-matrix

تکنیک «فوری/مهم» آیزنهاور به شما کمک خواهد کرد تا در خصوص اولویت‌های کاریاتان فکر کنید و مشخص کنید که چه کارهایی "مهم" و چه کارهایی "فوری" هستند!

✍️ در یک سخنرانی که توسط دوایت آیزنهاور-رئیس‌جمهور سابق آمریکا- در سال ۱۹۵۴ میلادی صورت گرفت؛ او گفت : «من غالبا با دو مسئله مواجه هستم: مسائل فوری و مسائل مهم. مسائل "فوری"، "مهم" نیستند و مسائل "مهم"، فوری نیستند»

این گفته آیزنهاور به عنوان راه حل سازماندهی حجم کاری زیاد و اولویت بندی آنها مشخص گردید.

کارها را مى توان بر اساس این قاعده در ماتریس چهار خانه دسته بندی کرد:

1 فوری و مهم (اولویت A)
2 مهم و غیرفوری (اولویت B)
3 فوری و غیرمهم (اولویت C)
4 نه مهم و نه فوری (اولویت D)

آیزنهاور، این گونه رفتار می کرد:

کارهای A را سریعا انجام می داد.

کارهای گروه B را شخصا و با آرامش خیال انجام می داد.

کارهای گروه C را به دیگران تفویض می کرد.

کارهای گروه D را در صورت امکان حذف می کرد.

1 این دسته، وظائف و کارهای بحرانی و حیاتی هستند. آنها را همین امروز انجام دهید.

2 برای انجام این دسته از کارها باید زمان بندی درست و دقیقی داشته باشید.

3 این دسته از کارها جزو "مسائل روزانه" هستند. آنها را تفویض اختیار کنید یا "حداقل زمان" را صرف آنها کنید.

4 آنها را انجام ندهید یا بعدا و درآخر و در حداقل زمان ممکن انجام دهید.

منبع : کانال مدیران نامدار ایران

1 / 1
تکنیک آیزنهاور در مدیریت زمان