ارسال پیام برای فروش دستگاه پرس بزرگ . پرس ضربه ای . قیچی

فروش دستگاه پرس بزرگ . پرس ضربه ای . قیچی

بازدید:١٠۵ | ا

فروش کلیه دستگاه ها و ابزارآلات کوچک و بزرگ کارگاه تولیدی انواع درب آهنی و فورفوژه ای و روکش درب ضدسرقت .
یک عدد دستگاه پرس بزرگ . چهارعدد دستگاه پرس ضربه ای . چهارعدد دستگاه قیچی 3متری 2/5 متری 1/5 متری . لیفتراک 500تنی . باسکول یک تنی . میزکار آهنی چهارعدد . انواع قالب طرح دار . ابزارآلات کوچک

فروش دستگاه پرس بزرگ . پرس ضربه ای . قیچی
فروش دستگاه پرس بزرگ . پرس ضربه ای . قیچی
فروش دستگاه پرس بزرگ . پرس ضربه ای . قیچی
فروش دستگاه پرس بزرگ . پرس ضربه ای . قیچی
1 / 4
فروش دستگاه پرس بزرگ . پرس ضربه ای . قیچی
2 / 4
فروش دستگاه پرس بزرگ . پرس ضربه ای . قیچی
3 / 4
فروش دستگاه پرس بزرگ . پرس ضربه ای . قیچی
4 / 4
فروش دستگاه پرس بزرگ . پرس ضربه ای . قیچی