ارسال پیام برای تعمیرات صندلی لیفتراک

تعمیرات صندلی لیفتراک

بازدید:۵۴ | ا

ارائه صندلی لیفتراک با فناوری مدرن مهندسی شده حداکثر راحتی را با ظاهری شیک فراهم می آورد که باعث ارتقای زیبایی لیفتراک می شود. اتفاق می افتد که صندلی های لیفتراک می شکنند. فشار مداوم به صندلی لیفتراک ممکن است باعث خرابی آن شود. برای تعمیر صندلی ها از وینیل یا پارچه سیاه با بهترین کیفیت استفاده می شود.
مدل های مختلف صندلی لیفتراک
مهندسی برجسته برای انسان از لحاظ ارگونومی برای حداکثر راحتی کاربر
دوام پذیری برای حداکثر کردن طول عمر و کارکرد صندلی
قابلیت های تنظیمی مانند خم شدن رو به جلو وعقب
کمربندهای ایمنی قابل تنظیم، پشت صندلی و دسته صندلی
در مورد تعمیر صندلی لیفتراک می توانید با واحد خدمات پس از فروش پردیس صنعت تماس بگیرید.

1 / 1
تعمیرات صندلی لیفتراک