ارسال پیام برای مقایسه عملکرد دو نوع بازشو لولایی و کشویی

مقایسه عملکرد دو نوع بازشو لولایی و کشویی

بازدید:٣۶٣ | ا

vaeziwin
مقایسه عملکرد دو نوع بازشو لولایی و کشویی

اصلی ترین تفاوت بین دو نوع باز در میزان عایق بندی می باشد. بازشو لولایی عایق تر، ارزانتر و راحتر استفاده می گردد.
بازشو لولایی بعلت استفاده از گسکت EPDM و فشار وارده هنگام بسته شدن عایق بیشتری از بازشو کشویی که از مویی بعنوان گسکت استفاده میکند می باشد. همچنین در بازشو کشویی فقط دو لنگه در کنار هم قرار می گیرند و بهم فشرده نشده و فضایی نیز بین پایین بازشو و فریم بعلت وجود ریل قرار دارد که عایق نمی باشد.
شایان ذکر است در بازشو لیفت این مشکلات وجود ندارد.

#آموزش #اموزش #درب_کشویی #درب_لولایی #پنجره_کشویى #پنجره_لولایی #پنجره_لولایی_دوجداره #لولایی #کشویی #مقایسه_بازشو #امین_واعظی #vaeziwin

مقایسه عملکرد دو نوع بازشو لولایی و کشویی
مقایسه عملکرد دو نوع بازشو لولایی و کشویی
1 / 2
مقایسه عملکرد دو نوع بازشو لولایی و کشویی
2 / 2
مقایسه عملکرد دو نوع بازشو لولایی و کشویی
http://vaeziwin.ir/