ارسال پیام برای نمایشگاه ماشین آلات راهسازی میاندوآب 98

نمایشگاه ماشین آلات راهسازی میاندوآب 98

بازدید:١۵ | ا

نمایشگاه ماشین آلات راهسازی میاندوآب 98
تاریخ نمایشگاه :17 لغایت 21 مرداد ماه
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی میاندوآب
شماره تماس : 044-3184 / 044-45359400-5

1 / 1
نمایشگاه ماشین آلات راهسازی میاندوآب 98