ارسال پیام برای نمایشگاه صنعت، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته یزد 98 چهارمین دوره

نمایشگاه صنعت، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته یزد 98 چهارمین دوره

بازدید:١۶ | ا

نمایشگاه صنعت، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته یزد 98 چهارمین دوره
ساعات بازدید : 22 الی 25 مرداد ماه 98
زمان بازدید: 16 الی 21
شرکت برگزار کننده : شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی یزد
شماره تماس :035-38207453 / 09138526911

1 / 1
نمایشگاه صنعت، معدن، ماشین آلات و تجهیزات وابسته یزد 98 چهارمین دوره