خط تولید کامل نایلکس و فریزر

بازدید:٣ | ا

توانایی خرید: نقدی
ظرفیت مورد نظر: 30میلیون
مشخصات و توضیحات بیشتر: خط تولید کامل نایلکس و فریز
کارکرد کم و سالم باشد
کد دستگاه: 2515