ارسال پیام برای نمایشگاه ایران پلاست تهران 98 سیزدهمین دوره

نمایشگاه ایران پلاست تهران 98 سیزدهمین دوره

بازدید:١٧ | ا

نمایشگاه ایران پلاست تهران 98 سیزدهمین دوره
تاریخ بازدید : 31 شهریور الی 3 مهر ماه 98
زمان بازدید: 9 الی 17
شرکت برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
شماره تماس :021-84993482

برچسب ها: #ایران پلاست
1 / 1
 نمایشگاه ایران پلاست تهران 98 سیزدهمین دوره