ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی لجستیک، پایانه ها، زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته

نمایشگاه بین المللی لجستیک، پایانه ها، زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته

بازدید:٢١ | ا

نمایشگاه بین المللی لجستیک، پایانه ها، زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته تهران 98 پنجمین دوره
تاریخ بازدید : 31 شهریور الی 3 مهر ماه 98
زمان بازدید: 9 الی 17
شرکت برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
شماره تماس :021-88656169-88653514

1 / 1
نمایشگاه بین المللی لجستیک، پایانه ها، زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته